Star For life

företagskonst.se ägs av Anders Jorulf Photography AB. Genom sina många resor har fotograf Anders Jorulf tagit bilder världen över. New York, Sydafrika, Tanzania, Norden, Thanda och för organisationen Star For Life.  Nu kan du få ta del av Anders bilder genom att beställa hans tavlor som ges ut i begränsad upplaga. 
 

De designade och speciellt framtagna fotokonstverken är tillverkade och monterade på olika material som ger Dig den lyster och konstnärliga upplevelse vi på företagskonst.se alltid eftersträvar. Naturligtvis är alla fotokonstverk numrerade och signerade. 30% av all försäljning går direkt till organisationen Star For Life som vi har ett nära samarbete med.


Varmt Välkommen med Din beställning och välkommen till Anders på företagskonst.se.